BejelentésEgy csepp nyugalom...

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
„Népszerűségem, boldogságom és jövedelmem nem kis mértékben attól függ, hogyan tudok az emberekkel bánni.”


„Ha valakit tanítani akarsz valamire, az sohasem tanulja meg.”
(Bernard Shaw)  


 „Amennyire szomjazzuk az elismerést, annyira rettegünk a bírálattól.”
(Selye János)


 „Ne panaszkodj, hogy hó van a szomszédod háza tetején, amikor a saját küszöböd sem tiszta.”
(Konfucius)


 „Ha emberekkel van dolgunk, sohase feledjük, hogy nem logikus lényekkel van dolgunk. Érzelmi lények vagyunk, akikben hemzsegnek az előítéletek, és akiket büszkeség és hiúság kormányoz.”


 „Bármely bolond tud kritizálni, ítéletet mondani, vagy panaszkodni – és meg is teszi. De jellemre és önuralomra van szüksége annak, aki megértő és megbocsátó akar lenni.”


„A nagy ember azzal mutatja meg nagyságát, hogy miképpen bánik a kicsikkel.”
(Carlyle)


„Ahelyett, hogy elítéljük az embereket, próbáljuk megérteni őket. Derítsük ki, hogy miért teszik azt, amit tesznek. Mindent tudni annyi, mint mindent megbocsátani.”


„Az egyetlen mód, amellyel rávehetek valakit, hogy bármit megtegyen: megadom neki, amit kíván.”


„Mindennek, amit teszünk, két eredője van – a nemi ösztön és a nagyravágyás.”
(Sigmund Freud)


„Az emberi természet legerősebb ösztöne, a fontosság vágya.”
(John Dewey)


„Az emberi természet lényege, az elismerés utáni sóvárgás.”
(William James)


„A fontosság utáni vágy az egyik legfőbb tényező, amely az embert az állattól megkülönbözteti. Ha őseinkben nem munkálkodott volna szüntelenül a fontossági érzés, nem lett volna civilizáció. Enélkül éppen olyanok lennénk, mint az állatok.”


„Ha elmondod, milyen fontosnak érzed magad, megmondom, ki vagy. Ez határozza meg a jellemedet.”


„Az emberek néha megbetegszenek, hogy együttérzést és figyelmet keltsenek maguk iránt, és így fontossá váljanak.”


„Mi a különbség az elismerés és a hízelgés között? Az egyik őszinte, a másik pedig nem. Az egyik szívből jön, a másik csak a szájból. Az egyik önzetlen, a másik önző. Az egyiket mindenütt szívesen fogadják, a másikat mindenütt elutasítják.”


„Ne az ellenségeidtől félj, akik megtámadnak, hanem a barátaidtól félj, akik hízelegnek.”
(Obregon tábornok)


„Sose kívánj és sohase fogadj el olcsó dicséretet. A hízelgés pontosan azt mondja, amit mi gondolunk magunkról.”


„Ami jót ma megtehetsz, ne halaszd holnapra! Ha elszalasztod vagy figyelmen kívül hagyod, még egyszer nem lesz ilyen lehetőséged.”


„Legelőször is ébressz mohó tettvágyat az emberben! Aki ezt a tanácsot követi, azé az egész világ; aki nem képes követni, magára marad.”


„Ha a sikernek egyáltalán van titka, az abban a képességben áll, hogy észrevegyük a másik ember szempontját, és a dolgokat egyszerre nézzük az ő oldaláról, és a magunkéról is.”


„A világ tele van kapzsi és haszonleső emberekkel. Így aztán annak a ritka egyéniségnek, aki önzetlenül akar másokon segíteni, óriási előnye van: alig akadnak versenytársai.”


"A másik ember szempontját figyelembe venni és érdeklődést kelteni benne valami iránt, anélkül, hogy manipulálnánk őt, mindkét fél számára előnyös egyezséget hozhat.”


„Két hónap alatt több barátot szerezhetsz, ha őszintén érdeklődsz mások iránt, mint két év alatt, ha arra törekszel, hogy mások érdeklődjenek irántad.”


„Azok, akiket embertársaik nem érdekelnek, a legnagyobb nehézségekkel küzdenek az életben, és a legnagyobb akadályt jelentik mások számára. Minden emberi balsiker tőlük származik.”
(Alfred Adler)


„Ha barátokat akarunk szerezni, ne sajnáljuk a fáradságot, és tegyünk olyan szolgálatokat másoknak, amelyek igénybe veszik időnket, erőnket, önzetlenségünket és figyelmességünket.”


„Ha meg akarod szerettetni magad az emberekkel, ha segíteni akarsz másokon, miközben magadon is segítesz, soha ne feledd: Őszintén érdeklődj mások iránt!”


A MOSOLY ÉRTÉKE


Semmibe sem kerül, de sokat ad.
Gazdagabbá teszi azokat, akik kapják, és mégsem juttatja koldusbotra azokat, akik adják.
Egy pillanatig él csak, de emléke örökké megmarad.
Senki sem olyan gazdag, hogy meglehetne nélküle, és senki sem olyan szegény, hogy ne lenne gazdagabb tőle.
Boldoggá teszi az otthont, táplálja a jóakaratot az üzleti életben és a barátság biztos jele.
Nyugalom a megfáradtnak, napfény a csüggedőnek, világosság a szomorkodónak, és a természet legjobb orvossága a bajok ellen.
Mégsem lehet megvenni, elkérni, kölcsönadni vagy eldobni, nem áru, csak önként lehet adni.
Senkinek sincs annyira szüksége a mosolyra, mint annak, aki már maga nem tud mosolyogni!


„A jóindulat megszerzésének legegyszerűbb, legnyilvánvalóbb és legfontosabb módja: nem feledjük el az emberek nevét és elismerjük fontosságukat.”
(Franklin D. Roosevelt) 


„Ha jókor mondunk ki egy nevet, annak mágikus hatása lehet. A név megkülönböztet, egyedivé tesz, csak ahhoz tartozik, akinek címezzük. Ha közölni akarunk valamit, vagy éppen kérni, különös jelentőséget nyer, ha a partner nevével kezdjük mondandókat.”


„Aki csak magáról beszél, csak magára gondol. És aki csak magára gondol, reménytelenül neveletlen, bárhol is nevelkedett.”
(dr. Nicholas Murray)


„Ha jó társalgó akarsz lenni, légy jó hallgató; más szóval: légy érdeklődő, ha érdekes akarsz lenni. Tégy fel olyan kérdéseket, amelyekre a másik szívesen felel, majd bátorítsd, hogy önmagáról és saját eredményeiről beszéljen. Mindenki, akivel beszélgetsz, százszor jobban érdeklődik önmaga, saját vágyai és problémái iránt, mint a te személyed, vágyad és problémáid iránt.”


„Az embereket Úgy lehet megnyerni, ha olyan dolgokat beszélünk velük, amelyek különösen érdeklik őket.”
(Franklin D. Roosevelt)


„Adj lehetőséget a másiknak, hogy fontosnak érezze magát.”


„Tegyük meg másoknak mindazt, amit tőlük szeretnénk kapni."


„Minden ember bizonyos mértékig felettem áll. Abban, amit tanulok tőle.”


„Ha valakinek önmagáról beszélsz, órákig szívesen figyel rád.”
„Ha vitatkozol, dühöngsz és ellentmondasz, néha győzöl, de hiú siker lesz, mert sohasem szerzed meg az ellenfeled jóindulatát.”


„A gyűlöletnek sohasem a gyűlölet, hanem a szeretet vet véget – a félreértésnek pedig sohasem a vitatkozás, hanem a tapintat, a diplomácia. A békítés és belátás, amellyel átlátjuk a másik szempontjait is.”
(Buddha)


„Amikor az egyik fél kiabál, a másiknak csendben kell maradnia, mert amikor ketten kiabálnak, akkor megszűnik a kommunikáció, csak nagy zaj van, és vibrál a levegő.”
(Jan Peerce)


„Vitát csak egy módon nyerhetsz – ha elkerülöd.”


„Ha bármit be akarsz bizonyítani, senkinek sem kell tudnia erről. Tedd meg olyan finoman és ügyesen, hogy senki ne vegye észre.”


„Valamire megtanítani nehéz az embert; rávezetni, hogy magában találja meg – több célra visz.”
(Galilei)


„Légy okosabb másoknál, ha lehet: de meg ne mondd nekik.”
(Lord Chesterfield)


„Sohasem kerülsz bajba, ha bevallod, te is tévedhetsz. Ez megszüntet minden vitát, és arra készteti majd a másikat, hogy éppen olyan becsületes, nyílt és őszinte legyen veled szemben, amilyen te vagy. Arra ösztönzi majd, hogy ő is bevallja: szintén tévedhet.”


„A legjobb ötlet is elhal, és sok kár származik abból, ha valakinek a szemébe megmondjuk, hogy tévedett. Csak megsértjük az önérzetét, s kellemetlen partnerré válunk, akitől meg akar szabadulni.”


„Minden bolond megpróbálhatja, hogy megvédje a saját tévedéseit, és a legtöbb bolond meg is teszi, de azt, aki képes saját hibái bevallására, ez a tulajdonsága a tömeg fölé emeli, és a méltóság meg a diadal érzésével tölti el.”


„Amikor igazunk van, finoman és tapintatosan kíséreljük elfogadtatni embertársainkkal; amikor pedig tévedünk, gyorsan és lelkesen ismerjük be tévedésünket.”


„Harc után sohasem nyerhetsz eleget; de ha te engedsz, gyakran többet kapsz, mint amennyit vártál.”


„Ha valaki utál téged, nincs a világon olyan logika, amivel megnyerheted magadnak.”


„Több legyet foghatsz egyetlen csepp mézzel, mint egy akó epével. Ha bárkit meg akarsz nyerni a saját ügyednek, győzd meg előbb, hogy őszinte barátja vagy. Ebben van a csepp méz, amely megfogja a szívet, és – akármit is mondasz – ez az út vezet az eszéhez.”
(Lincoln)


„A nap gyorsabban levéteti veled a köpenyedet, mint a szél; jósággal, baráti közeledéssel, méltánylással könnyebben rá lehet venni az embereket nézetük megváltoztatására, mint viharral és erőszakkal.”
(Aiszóposz)


„Amikor valakivel beszélsz, sohase azzal kezdd, amiben eltér a véleményetek. Kezdd azzal, hogy kiemeled és hangsúlyozod azokat a dolgokat, amikben megegyeztek.”
(Szokratész)


„A tagadó válasz a legnehezebben legyőzhető akadály.”
(Overstreet professzor)


„Minél több „igent” tudunk kicsiholni a másikból a kezdet kezdetén, annál valószínűbb, hogy leköthetjük a figyelmét fontos javaslatunk számára.”


„Aki könnyen lépdel, messzire jut.”
(Kínai közmondás)


„Úgy kérdezz, hogy a másik azonnal helyeseljen!”


„Hagyd, hogy főleg a partnered beszéljen!”


„Engedd, hogy a másik úgy érezze – az ötlet tőle származik!”

Az új igazságra mi sem ártalmasabb, mint a régi tévedés.

Senki nem lehet jobban rabszolga, mint akivel elhitetik, hogy szabad.

A tehetség csendben alakul ki, de a jellem a világ viharában.

Nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem, hanem amit egy életen át hordunk mosolyogva, csendesen.

Senki sem tudja, mit tesz, mikor helyesen cselekszik; de a helytelennek mindig tudatában vagyunk.

A gondolkodás érdekesebb, mint a tudás, de nem érdekesebb, mint a felismerés.

Aki nem parancsol önmagának, mindhalálig szolga marad

"Amikor kudarcot vall valaki, az csak átmeneti állapot. Amikor fel is adja a dolgot, az már végleges."

"Élvezd a kis dolgokat, mert egy nap vissza fogsz tekinteni és rájöhetsz, hogy azok voltak a nagy dolgok."

„A nő jellemében mindig van valami, amit egy férfi sem tud megérteni.”

A boldogság az, ha egy gyönyörű nő segítő kezét nyújtja.
Az extázis, ha csatolja a többi testrészét is.

A férfi addig él, míg kíván. A nő, amíg kívánják.

A férfi jutalma a nő. A nő jutalma a tudat, hogy ő a jutalom.

A férfiak mindent elfelejtenek. Ezért van lassított visszajátszás minden meccsen.

A férj azt szeretné, ha üzleti útjain olyan jól szórakozna, mint ahogy azt a felesége hiszi róla.

A földi paradicsom és a pokol e szóval foglalható össze: asszony.

A házasság olyan bűn, hogy meg az egyház is megtagadja a feloldozást.

A hű asszonyt mindenki tiszteli és csodálja, de vannak szerény természetű nők, akik nem tartanak igényt a csodálatra.

A kutya a férfi legjobb barátja: nem ad tanácsokat, nem kér kölcsön és nincs rokonsága.

A legveszélyesebb sütemény az esküvői torta.

A nagyon intelligens férfiak soha nem lesznek jó férjek, mert egyszerűen nem nősülnek meg.

A nő akkor a legerősebb, ha gyöngeségekkel vértezi fel magát.

A nő egyszer engedelmeskedik, hogy tízszer parancsolhasson.

A női nemmel ne foglalkozz! Csak a női IGEN-nel!

A nők felsőbbrendűek! Sok okos férfit láttam már buta libával, de még egy okos nőt sem buta férfival!

A nők realitásérzéke az ágyban a legnagyobb.

A nők sosem beszélnek meggyőzőbben, mint amikor nincs igazuk.

A nők többnyire tudják, mit akarnak. De nem mindig tudják, mikor akarják.

A nőknél soha meg nem tudhatod, hol végződik az angyal, és hol kezdődik az ördög.

A nősülés marhaság. Ha valaki egy pohár tejet akar inni, nem érdemes az egész tehenet megvenni.

A pesszimista azt hiszi, hogy minden nő könnyelmű, az optimista: reméli.

A tömeghisztéria személyi feltételei: egy feleség és egy anyós.

Adóztassuk meg a gazdag agglegényeket! Nehogy má` jól érezzék magukat!

Az agglegények többet tudnak a nőkről, mint a nős férfiak, különben
ők is megnősültek volna.

Az én feleségem a legédesebb, legelnézőbb, és legszebb asszony a világon. (ez egy fizetett politikai hirdetés)

Az ideális nő olyan, mint a hold. Este jön, reggel megy.

Az optimista férfi nősülésre és gyerekekre gondol.
A pesszimista férfi nős, és vannak gyerekei.

Azt mondják, a férfiak állandóan a szexre gondolnak.
Ez nem igaz, sokszor jut eszükbe a sör is.

Bigámia az, ha valakinek eggyel több felesége van.
A monogámia ugyanaz.

Férfi és nő. Hogy érthetnék meg egymást?
Hisz mind a kettő mást akar - a férfi nőt, a nő férfit.

Férfihűségnek nevezzük azt a rövidke időszakot, ami két félrelépés közé esik!

Ha a férfiak menstruálnának, állandóan a tamponjuk méretével hencegnének!

Ha egy férfi kinyitja a kocsiajtót egy nő előtt, akkor vagy a kocsi
új, vagy a nő.

Hol tanulták meg az anyukák mindazokat a dolgokat, amiktől úgy féltik a lányaikat???

Isten először megteremtette a férfit. Aztán támadt egy jobb ötlete.

Minden férfi a nő javát akarja. A legjavát.

Nem tudta, mi a boldogság, amíg meg nem nősült, aztán pedig mar késő volt.

Nős ember is lehet boldog, csak a felesége rá ne jöjjön.

Szeresd a feleséged gyermekeit, mert lehet, hogy a sajátod is köztük van!

Amit nem adhatsz, ne vedd el

Könnyű a máséból adakozni

Az ábrándozás az életmegrontója

Jobb éhen lefeküdni mint adósságra virradni

Ajándék megvakítja a bírót

Nincs savanyúbb az alamizsnakenyérnél

A nagy alázat – gyalázat

Egy rothadt alma száz jót elront

Ki álmokra épít, árnyék után kapkod

Mindennek jó lenni, csak anyának nem

Nincs rossz meny, csak rossz anyós

Nincs olyan nyomorult ember, aki ártani ne tudna

Az árvát az ág is húzza.

Asszony gyermek nélkül – fa gyümölcs nélkül.

Két asszony egy fedél alatt, kirúgják mind a négy falat.

Konyha asszony nélkül – lakat kulcs nélkül.

Ne higgy az asszonysírásnak.

Az átok olyan mint a fejedre visszaesett kő.

Aki sokba avatkozik, egyiknek sem tesz eleget.

Ha bekopogtat a baj, gyakran elillan a szeretet.

Ne nevess a más baján.

Kis bajból idővel nagy baj lehet.

Bajbarát nincs, csak borbarát.

A moly a ruhát, a bánat a szívet rongálja.

Nembánomból lesz a bánom.

Egy rossz barát többet is elronthat.

Új barátért el ne hagyd a régit!

Mindennek barátja, mindennek bolondja.


Úgy légy másnak barátja, hogy magadnak ellensége ne légy.

Aki a legjobb barátod, az a megrontód.

Hamis barátság sok rossz okozója.

Aki a más baján örül, azzal ne barátkozz.

Elvesztett becsületet nehezebb visszaszerezni mint elvesztett vagyont.

A béka is hét évig mászott a fára, mégis leesett.

A béke szüli a pénzt, a pénz a háborút.

A békétlen ember olyan mint a kígyó, mely elefántot akar lenyelni.

Hitvány kereset a besúgás.

Beszéddel nem lehet disznót nevelni.

Aki sokat beszél, sokat hibázik és sokat hazudik.

A betegség hamar jő és későremegyen.

Rossz bicska nem vész el.

Sírnál késő a bocsánat.

Bolond, aki jobban táncol mint ahogy tud.

Kérkedik eszével a bolond, s nincs aki meghallgassa.

Bolondnak nincs törvénye.

Ha te csinálsz bolondságot, miért vádolod a világot?

Hol a bor az úr, ott az ész koldulni jár.

Hasztalan a borsót a falra hányni.

Aki verekedni akar, könnyen talál botot.

Aki bottal köszön, annak doronggal felelnek.

Nincs olyan bölcs, akit a bor meg nem bolondít.

Búcsújárás pénzpazarlás.

Minden jóllakásnak megvan a böjtje.

Aki búsul, nem újul.

Buta embernek butább a gyereke.

A buta ember, ha jót akar is, megsérti a másikat.

A búzát ne vesd az út szélére.

A búza kipusztul, de a konkoly megmarad.

Bűnös ember a falevél rezgésétől is megijed.

A büszkeség butaság.

Cifra külső – rongyos belső.

Nyakas a cigány is, amikor akasztani viszik.

Cigánybecsület olyan mint a szalmatűz.

Civódás – méreg.

Nem nehéz kitűnni a csacsik közül.

Ide csöpp, oda csöpp, végül semmi sincs.

Főtt tojásból nem lesz csirke.

Csizmadiának lukas a cipője.

Későn jövőnek csont az ebédje.

Csúf leánynak minden tükör rossz.

A részeg asszonynál, mocskos papnál nincs csúnyább.

Aki szemedbe dicsér, hátad megett gyaláz.

Nagy dicséret és hazugság egy fának az ágai.

Ha a disznónak szárnya volna, a legjobb madár volna.

Hessel nem lehet legyet fogni.

Aki sokat magyaráz, keveset dolgozik.

Ha nagyon feszíted, elszakad a drót is.

Aki ebbel lakik, ebbé kell válnia.

Ha sok asszony főzi, elromlik az ebéd.

Ebül szerzett vagyon ebül vész el.

Ki mindig az eget nézi, könnyen a kútba esik.

Mit ér a kincs, ha egészség nincs.

Egynek még sírni is szaporátlan.

Még a fának is rossz egyedül lenni.

Az egyetlen gyermek akasztófára való.

Éhes embernek mindig kenyéren jár az esze.

Hamar meghal, ki korán kezd élni.

Nincs olyan kicsiny ellenség, ki ne tudna ártani a leghatalmasabbnak is.

Halál utáni elismerés: döglött lovon aranypatkó.

Olcsó az ember, ahol sok van.

Ki magasan repül, nagyot esik.

Aki erejében bízik, erőtlen.

Többet öl meg a rendetlen eszem-iszom mint a kard

Nem jó fejjel rohanni a falnak.

Talál a farkas okot, ha bárányt akar enni.

A farkasa szőrét hullatja, de a természetét nem

Elvégzett dolgoknak nem kell tanács.

Ha tanácsot soktól kérsz, jó útra nehezen térsz.

Holtig tanulsz, mégis bután halsz meg.

Ne siess, nem kerget a tatár.

A tehetetlen ember káromkodik.

Pompás temetés pénzvesztegetés.

Inkább egyedül élj mint békétlen asszonnyal egy fedél alatt..

Csak az titok, amit a halott tud.

Ki a tolvajt védi, maga nagyobb tolvaj.

Mindegy ki halt meg, csak a torában jóllakjál.

Sok törvény sok örvény

Ne nézz sokat a tükörbe, mert ördögöt látsz


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!